• Yirmi yaş dişleri ne zaman çekilmeli?

  Şanslı küçük bir azınlık dışında, çoğumuzun bir yirmi yaş dişi macerası vardır.

  Genellikle onsekiz yaş civarında ağızda alt ve üst dişlerin arkasında görülmeye başlanan üçüncü büyük

  azı dişleri, ağızda yerini yirmi yaş civarında aldığı için biz dahi bu dişlere yirmi yaş dişi diyoruz. Çene

  küçük olduğunda yer darlığı nedeniyle bir türlü yerini tam alamadığı için, dişeti enfeksiyonuna neden

  olurlar. Buna ilave bir de çenenin açılamaması ve en arka diş olması sebebiyle iyi fırçalanamaması

  eklenince iş dramatik bir hal alır.

  Bu dişlerin çekimi de ayrı bir daramatik bir olaydır ne yazık ki…

  Üst yirmi yaş dişlerinin çekimi; üst çene kemiğinin spongoz yapısından dolayı daha yumuşak olması ve

  genellikle dişin arkasında kemik olmamasından dolayı çok kolaydır.

  Ama alt yirmi yaş dişleri; üsttekilere göre daha dar bir yerde konumlandığı ve bir de üzerine üst yirmi

  yaş dişi basarak etrafını travmatize ettiği için, ağzımızda bize en çok sorun çıkaran dişlerdir.

  Bu dişlerin çekimi çocukluk döneminde radyografik takiple, gerekiyorsa kökleri gelişimini

  tamamlamadan ameliyatla alınması en uygun çözüm olsa da, henüz hiç rahatsızlık vermeyen bir dişin

  ameliyatla alınması fikri, hasta yada hekim fark etmez hepimizin kulağına pek hoş gelmiyor doğrusu.

  Genellikle şikayetler ortaya çıktığında bu dişlerin çekimine yöneliriz. Bu durumda ağız dişhekimi

  tarafından iyice tetkik edilip, rahatsızlık veren yarı çıkmış alt yirmi yaş dişinin üzerindeki dişetine üst

  yirmi yaş dişi basıyorsa, öncelikle üst yirmi yaş dişi çekilip, alt dişin etrafındaki akut enfeksiyonunun

  geçmesi beklenir.

  Gerekli radyografiler alınıp, dişin kemik içindeki pozisyonu, kök sayısı ve şekilleri incelenerek, çekim

  operasyonu planlanır. Hastamızın ameliyat sonrası ağız hijyenine dikkat etmesi, iyileşme dönemini

  daha kolay atlatmasını sağlar.